Krátce o nás

Také máte často pocit, že realitní trh v České republice a zejména v Praze často místo přehledné oblasti, kde by se setkávala poptávka s nabídkou s jasnými a předem danými podmínkami obchodu, představuje spíše džungli? Během své více jak 15-ti leté praxe jsem se s nešvarem řady obchodníků, kdy jejich cílem je za každou cenu uskutečnit obchod, setkával téměř na každém kroku. Je to však velmi krátkozraké jednání, neboť z dlouhodobého hlediska by mělo jít o spokojeného zákazníka, který se po letech vrátí a případně doporučí i své známé.

Již od počátku své praxe je mou zásadou, aby zákazník měl v době svého rozhodování veškeré informace ihned pohromadě, a aby ke svému zásadnímu rozhodnutí měl vždy patřičnou právní, odbornou a technickou podporu. I po letech praxe si stále dobře uvědomuji, že každý obchod je něčím specifický a jedinečný, a proto je třeba ke každému zákazníkovi přistupovat individuálně a plně se mu věnovat od počátku do konce. Starou pravdou zůstává, že jakkoli je obchodník s nemovitostmi dobře obeznámen s profesními postupy a související legislativou, bez osobního zájmu o klienta, slušného, poctivého a upřímného přístupu obchodníka k zákazníkovi se obchod nikdy, a to zdůrazňuji, nikdy neobejde!

Na základě mých zkušeností proto každému doporučuji, aby si vybral jen jednu, spolehlivou a někým z blízkého okolí dobře prověřenou, realitní kancelář – jednoho obchodníka. Ta trocha úsilí, které byste měli vložit do výběru kvalitního obchodníka, se Vám pak v podobě Vaší spokojenosti mnohonásobně vrátí. Zeptejte se proto svých známých na naše reference a v případě Vašeho zájmu jsme připraveni se Vám kdykoliv věnovat.

Michal Varga - jednatel